Fundusze UE


Tytuł projektu: „Przeprowadzenie prac badawczych w zakresie nowej technologii laserowego spiekania proszków metali w zastosowaniu do drukowania obiektów 3D”

Numer Umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1672/15-00

Źródło finansowania Projektu:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 

  • Wartość projektu:            5 209 431,50 zł
  • Wartość dofinansowania: 3 883 682,39  zł 
  • Okres realizacji: 01.10.2016 – 30.06.2018

Celem Projektu jest opracowanie autorskiej drukarki 3D do drukowania w metalu.

 


Tytuł projektu: „Centrum B+R rozwiązań w zakresie budowy optoelektronicznych systemów, przeznaczonych do urządzeń szybkiego prototypowania oraz druku 3D”

Numer Umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-0321/16-00

Źródło finansowania Projektu:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

  • Wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 6 689 644,41 zł
  • Wartość dofinansowania:  3 679 304,42  zł 
  • Okres realizacji: 01.01.2018 – 30.06.2020

Celem Projektu jest budowa centrum badawczo-rozwojowego firmy INNTEC.PL Sp. z o.o.